Gezag en erkenning 

 > Uncategorized >  Gezag en erkenning 
0 Comments

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan worden beide ouders automatisch de juridische ouders van het kind en oefenen zij samen het gezamenlijk gezag over het kind.

 

Is dit niet het geval, dan is de moeder automatisch de juridische moeder van het kind en krijgt alleen zij automatisch het gezag. De man dient het kind eerst te erkennen om een juridische band te kunnen krijgen. Hiervoor heeft hij in beginsel toestemming nodig van de moeder van het kind.

 

Wanneer de moeder haar toestemming weigert, kan de man vervangende toestemming vragen aan de rechter. De man heeft als verwekker van het kind een sterke positie en wordt zijn verzoek toegewezen wanneer er geen sprake is van in de wet genoemde contra-indicaties. Wanneer de man het kind heeft erkend, en de toestemming heeft om (samen met de moeder) het gezamenlijke gezag uit te oefenen, dient hij dit te laten registreren in het gezagsregister. 

 

Wanneer een kind geboren is uit een vrouw die het ouderschap niet samen met een partner gaat delen, dan is die vrouw alleen de juridische moeder en is zij alleen belast met eenhoofdig gezag. Wanneer de biologische vader de juridische positie wenst te krijgen, geldt dat de verwekker en de biologische vader die in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staat, kan aanspraak maken op vervangende toestemming voor erkenning en vervolgens kan gezamenlijk gezag worden verkregen.

 

De Eerste Kamer heeft op 22 maart 2022 ingestemd met het wetsvoorstel waarmee ongehuwde partners bij erkenning van hun kind van rechtswege het gezamenlijke gezag krijgen. De initiatiefnemers willen hiermee de belangen van het kind beter waarborgen; het onderscheid met betrekking tot het gezag tussen kinderen geboren uit gehuwde ouders of ongehuwde ouders wegnemen; de bepalingen beter laten aansluiten bij de behoefte van de veranderde samenleving en problemen wegnemen die door de huidige wetgeving worden veroorzaakt.

 

Heeft u vragen over erkenning en/of gezag? Denk daarbij ook aan mogelijkheden bij een huwelijk/samenleven man en man, vrouw en vrouw. Ons kantoor kan u advies geven en bijstaan in een eventuele procedure. Neem gerust contact op met mij.

 

Leave a Reply