Familierecht 

De echtscheidingsprocedure komt het meest voor in het familierecht. Wanneer twee mensen uit elkaar gaan, moeten zij op allerlei punten belangrijke beslissingen nemen. Enkele voorbeelden van deze punten waarin wij u bij kunnen staan, zijn:

(eenzijdig of gemeenschappelijk)echtscheidingsverzoeken;

partner- en/of kinderalimentatie;

omgangsregeling met kinderen;

gezag over kinderen,

ontkennen en vaststellen vaderschap;

naamswijzigingen.

 

Aansprakelijkstelling / Letselschade

Een persoon of een bedrijf kan een fout maken waardoor een ander schade lijdt. Deze persoon of bedrijf kan aansprakelijk zijn voor de schade die is ontstaan door de fout. Die aansprakelijkheid kan zijn gebaseerd op bijvoorbeeld schending van een contract, een verkeersongeval, ongeval op de werkvloer, schade door een dier enz.

De aansprakelijke partij is verplicht de schade te vergoeden. De schade kan bestaan uit materiële en/of immateriële schade. Materiële schade is schade die direct in geld is uit te drukken. Voorbeelden hiervan zijn schade aan eigendommen, misgelopen inkomsten, kosten voor medische zorg of het inhuren van huishoudelijke hulp. Immateriële schade is schade die veroorzaakt is door verdriet, smart of geestelijk gemis. Deze schade is niet direct in geld uit te drukken. De vergoeding die wordt uitgekeerd om immateriële schade te vergoeden heet smartengeld.

Als u schade heeft geleden door een ander, dan dient u de aansprakelijke partij aansprakelijk te stellen door middel van een brief  en eist u uw schadevergoeding op. Dit kan zowel bij de persoon, als het bedrijf die de schade heeft veroorzaakt. In letselschade kwesties dienen wij voor u rechtstreeks een claim in bij de verzekeraar van de tegenpartij. Het moment van de aansprakelijkstelling zet alles in gang en begeleiden wij u gedurende het gehele traject.

Consumentenrecht/Verbintenissenrecht

Incasso

Algemene voorwaarden opstellen

Contracten opstellen