Familierecht

De echtscheidingsprocedure komt het meest voor in het familierecht. Wanneer twee mensen uit elkaar gaan, moeten zij op allerlei punten belangrijke beslissingen nemen. Enkele voorbeelden van deze punten waarin wij u bij kunnen staan, zijn:

(Eenzijdig of gemeenschappelijk) Echtscheidingsverzoeken

Er zijn drie vormen van echtscheiding: echtscheiding, scheiding van tafel en bed en ontbinding van het huwelijk na een scheiding van tafel en bed. In alle drie gevallen gelden dezelfde procedureregels.

Een echtscheidingsverzoek kan zowel eenzijdig als gezamenlijk bij de rechtbank worden ingediend. Een advocaat is hiervoor verplicht. In een echtscheidingsprocedure kunt u ook andere verzoeken doen, zoals verdeling van de gemeenschap (bijvoorbeeld verdeling echtelijke woning), kinder- of partneralimentatie verzoeken, bepalen van een zorgregeling etc.

Indien u minderjarige kinderen heeft, zal er een ouderschapsplan opgesteld dienen te worden en dient er kinderalimentatie berekend te worden.

Het kan soms maanden duren voordat de rechter een beslissing neemt over het echtscheidingsverzoek. Als er dringende zaken moeten worden geregeld, dan biedt de wet de mogelijkheid om in de tussentijd via een voorlopige voorziening een tijdelijke beslissing te krijgen.

De wet geeft een limitatieve opsomming van de voorlopige voorzieningen/orde maatregelen voor de duur van de echtscheidingsprocedure:

1. Het uitsluitend gebruik van de echtelijke woning;
2. Het beschikbaar stellen van bepaalde goederen die strekken tot het dagelijks gebruik of dat van de kinderen;
3. De toevertrouwing van de kinderen;
4. Een voorlopige zorgregeling;
5. Een voorlopige kinder- en of partneralimentatie.

Bij andere ordemaatregelen, buiten de hierboven aangegeven opsommingen, kunt u via een kortgedingprocedure de rechter verzoeken om een beslissing te nemen. Voor het starten van een kortgedingprocedure, dient er wel sprake te zijn van een spoedeisend belang, denk bijvoorbeeld aan een straat- en/of contactverbod.

Partner- en/of kinderalimentatie

Omgangsregeling met kinderen

Gezag over kinderen

Ontkennen en vaststellen vaderschap

Naamswijzigingen

Consumentenrecht/Verbintenissenrecht

Incasso