Familierecht

Aansprakelijkstelling

Letselschade

Consumentenrecht/Verbintenissenrecht

Incasso

Arbeidsrecht / advies aan werkgevers en werknemers inzake (het opstellen van) arbeidscontracten, vaststellingsovereenkomsten, ontslag en zieke werknemers.

Algemene voorwaarden opstellen

Contracten opstellen