Verlenging polis tot 80ste levensjaar

 > Uncategorized >  Verlenging polis tot 80ste levensjaar
0 Comments

In een recente zaak van mij heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 29 november 2022 een mooie uitspraak gedaan die ik graag met jullie wil delen.

De zaak ging om de vraag of mijn cliënte op grond van de toepasselijke voorwaarden en toezeggingen van Achmea aansprak kon maken op verlenging van een door haar bij Achmea afgesloten kapitaalverzekering tot haar 80ste levensjaar onder handhaving van de bestaande rechten en plichten.

Cliënte had in 1994 bij Achmea een kapitaalverzekering afgesloten met een gegarandeerd rendement van 4% en overlijdensdekking van 115% met als einddatum 1 november 2014. Na deze einddatum had cliënte de mogelijkheid om de verzekering (lees: de overeenkomst) te verlengen. Daar mijn cliënte niet wist wanneer zij haar gelden wilde opnemen, koos zij om steeds in tussenstappen haar verzekering te verlengen met de mogelijkheid dat dit kon tot haar 80ste levensjaar. Zij koos daarom om de verzekering tot 1 november 2020 te verlengen om dan weer te bezien of zij de verzekering verder wil verlengen. In september 2020 heeft Achmea aan cliënte meegedeeld dat de polis op 1 november 2020 zou eindigen en dat verlenging tot het 80ste levensjaar mogelijk is, maar niet meer onder dezelfde voorwaarden.

Cliënte besloot daarom een procedure te starten en heeft gevorderd dat voor recht zal worden verklaard dat Achmea gehouden is alle verbintenissen uit de polis na te komen, in het bijzonder de polis te verlengen tot 2040 (80ste levensjaar van cliënte) conform alle daarop van toepassing zijnde verplichtingen.

Het hof heeft geoordeeld dat door de toezeggingen en mededelingen van Achmea in 2014, cliënte heeft vertrouwd en heeft mogen vertrouwen dat zij de polis ook na de nieuwe einddatum onder gelijke voorwaarden mocht voortzetten tot haar 80ste levensjaar. Deze verwachtingen blijken uit de brieven en e-mails van en namens cliënte in 2020. Naar het oordeel van het hof heeft zij de verklaringen en gedragingen in 2014 van Achmea, in onderling samenhang beschouwd, ook redelijkerwijs zo mogen opvatten, dat de verlengingsmogelijkheid bestond met behoud van het garantierendement en de overlijdensdekking.

Het hoger beroep slaagt, de vordering van cliënte is toegewezen en Achmea dient alle eerder overeengekomen verplichtingen, waaronder het garantierendement van 4%, de overlijdensdekking van 115% en alle voorwaarden en kostenafspraken na te komen.

Leave a Reply