Consument vs. rechtsbijstandverzekeraar

 > Uncategorized >  Consument vs. rechtsbijstandverzekeraar
0 Comments

Heel recent heeft De Geschillencommissie van Kifid (Het Klachteninstituut financiële dienstverlening) een bindende uitspraak gedaan waarbij de vrije advocaatkeuze voor een verzekerde is verruimd. De Geschillencommissie is van mening dat een verzekerde ook in een buitengerechtelijke procedure een vrije advocaatkeuze heeft. De commissie legt uit dat: “het begrip ‘gerechtelijke procedure’ niet kan worden beperkt tot uitsluitend niet-administratieve procedures voor een gerecht in eigenlijke zin, en ook niet door een onderscheid te maken tussen de voorbereidende fase en de besluitfase van een dergelijke procedure. Elke fase die kan leiden tot een procedure bij een rechterlijke instantie, zelfs een voorafgaande fase, moet dus worden geacht onder het begrip ‘gerechtelijke procedure’ in de zin van artikel 201 van richtlijn 2009/138 te vallen.

Met deze uitspraak is de vrije advocaatkeuze verruimd. Is dit een fijnzinnig oordeel van de commissie? De verzekeraar (DAS) vindt dat zeker niet! Volgens de verzekeraar zal deze verruiming leiden tot onbetaalbare rechtsbijstandverzekeringen. Het budget dat een verzekerde heeft, kan verbruikt worden in een buitengerechtelijke procedure, voordat hij of zij aan een gerechtelijke procedure begint. Of deze bindende uitspraak op dit moment invloed zal hebben in de werkwijze van de rechtsbijstandverzekeraars is nu maar de vraag. De verzekeraar geeft aan in beroep te gaan. Deze zaak krijgt vast nog een staartje. Hierbij de uitspraak: GC 2021-0300.

One thought on “Consument vs. rechtsbijstandverzekeraar”

Leave a Reply